You are here

Sesiune de instruire la distanță pentru angajații instanțelor judecătorești din circumscripţia Curţii de Apel Chişinău şi Curţii de Apel Cahul privind utilizarea şi testarea rapoartelor statistice electronice în PIGD

15 August 2020 | 41

În perioada 11 august 2020 – 14 august 2020, angajații judecătoriilor din circumscripţia Curţii de Apel Cahul şi Curţii de Apel Chişinău au beneficiat de o sesiune de instruire la distanță organizată de reprezentanții Programului pentru Justiție Transparentă în Republica Moldova cu tematica "Utilizarea şi testarea rapoartelor statistice electronice în PIGD". În cadrul instruirii s-au discutat următoarele subiecte:

- Rapoarte statistice generale pe fiecare categorie de dosare (civile/ penale/ contravenţionale).

- Condiţiile ce trebuie respectate pentru a genera un raport statistic electronic.

- Posibilitatea verificării rapoartelor statistice electronice.

- Erori frecvente, de exemplu, atunci când nu coincid datele raportului cu datele din registrele PIGD.

- Performanța instanţelor-pilot privind rapoartele statistice electronice extrase din PIGD pentru perioada de 3 luni și 6 luni  2020 prezentate la CSM și AAIJ.

          Participanții la instruiri au avut posibilitatea de a adresa întrebări de ordin practic privind modul de generalizare a rapoartelor statistice electronice, precum şi a veni cu propuneri şi sugestii de îmbunătățire a unor funcționalități.

         Reamintim că, cu implicarea instanțelor-pilot și suportul Programului pentru Justiție Transparentă, Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești au fost testate și finalizate 111 tipuri de rapoarte statistice pentru instanțele de fond și curțile de apel în contextul procesului de trecere etapizată a sistemului judecătoresc la raportarea statistică electronică.