Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ

 

Noutăți

Precizări privind depunerea actelor de procedură prin PIGD

La 1 iunie curent, au intrat în vigoare modificările Codului de Procedură Civilă , în partea ce ține de depunerea în format electronic a cererilor și a actelor anexate la acestea, prin sub-sistemul...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru TremestruI I al anului 2018

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției, Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare, conform planului de activitate, a publicat Rapoartele Statistice...Detalii...

Familiarizarea membrilor grupurilor de lucru privind achiziția publică din sistemul judecătoresc

La inițiativa Agenției de Administrare a Instanțelor de Judecată, la data de 17 mai curent, membrii grupurilor de lucru, persoane responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din...Detalii...

Seminare de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC)

În perioada 02-31 mai 2018 la sediul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești se desfășoară seminarele de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC)...Detalii...
Subscribe to Noutăți