Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

În vederea realizării pct. 10.1 al capitolului V. „Justiţia și Drepturile Omului” din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016 - 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, a fost elaborat Raportul privind implementarea com