Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

Contacte

Adresa  -  mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.124 B, et.2

Adresa electronică daj@justice.gov.md

 

r. d/o 

Numele, Prenumele 

Funcția 

Telefon 

1. 

Grigoriş Valentina 

Director adjunct

0 (22) 27 18 14 

 

Direcţia administrare instanțe judecătorești și sisteme informaționale judiciare 

2. 

Elena Corolevschi 

şef direcţie

0 (22) 26-11-04

3.

Gîsca Nicolai

specialist principal

0 (22) 22-01-49

4.

Palanciuc Victoria

specialist principal

0 (22) 22-01-49

Secția  legislație și practică judiciară

5.

Pomina Angela

specialist superior

0 (22) 26-06-55

 

Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare

6

Gherman Ana

specialist superior

0 (22) 26 -11-19

 

Serviciul management financiar, control şi audit intern

7.

Voloșin Alexandru

sef serviciu

 0 (22) 22 01 49

 

 

  

 

Orele de audienţă

marţi13.00-17.00
joi 13.00-17.00