Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

Contacte

Adresa  -  mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.124 B, et.2

Adresa electronică daj@justice.gov.md

 

r. d/o 

Numele, Prenumele 

Funcția 

Telefon 

1. 

 

Director

0 (22) 27-18-14 

 

Direcţia administrare instanțe judecătorești și sisteme informaționale judiciare 

1. 

Elena Corolevschi 

Șef direcţie

0 (22) 26-11-04

2.

Cheptănaru Ana

Specialist principal

0 (22) 22-01-49

3.

Rusnac Igor

Specialist principal

0 (22) 22-01-49


Secția  legislație și practică judiciară

1.

 

Șef secție

0 (22) 26-11-06

2.

 

Specialist superior

0 (22) 26-11-06

3.

Pomina Angela

Specialist superior

0 (22) 26-06-55

 

Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare

1.

Frunză Tatiana

specialist superior

0 (22) 26 -11-19

 

Serviciul management financiar, control şi audit intern

1.

Voloșin Alexandru

sef serviciu

 0 (22) 26-11-05

2.

Negură Lucia

sef serviciu

 0 (22) 26-11-05

 

 

  

 

Orele de audienţă

marţi13.00-17.00
joi 13.00-17.00