Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

A fost publicat Raportul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) privind eficiența și calitatea sistemelor judiciare europene în anul 2018.

Published on: Mon, 10/08/2018 - 18:45

A fost publicat Raportul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) privind eficiența și calitatea sistemelor judiciare europene în anul 2018.

Raportul CEPEJ conține analiza cantitativă și calitativă a datelor colectate din 45 de state membre ale Consiliului Europei (inclusiv Republica Moldova),

și include: bugetele sistemelor judiciare, profesioniștii din domeniul justiției, organizarea sistemelor judiciare, eficiența și calitatea serviciului public de justiție oferit utilizatorilor.

Versiunea în limba engleză - https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-…/16808def9c

Versiunea în limba franceză - https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-…/16808def9d