Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

Informaţie cu privire la unele aspecte ce ţin de publicarea hotărîrilor judecătorești pe portalul naţional al instanțelor de judecată

Published on: Fri, 02/03/2017 - 17:58

In ultima perioadă tot mai mulți cetăteni adreseaza obiecții privind incălcarea drepturilor legale prin publicarea numelor acestora pe portalul instanțelor de judecată. Cetatenii invoca prevederile Legii de protectie a datelor cu caracter personal care, in opinia acestora, le sunt incălcate atunci cand numele lor, sunt publicate în calitate de justițiabili, în documentele publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Portalul instanțelor naționale de judecată www.instante.justice.md conţine compartimentul „Hotărîrile instantei” unde vor putea fi publicatehotărîrile judecătoreşti ale instanţelor naţionale. La necesitate, căutarea acestora va putea fi realizată în dependenţă de numărul dosarului atribuit în instanţă şi procedura de examinare. Compartimentul nu permite căutarea în dependenţă de numele şi prenumele părţilor în proces, în scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal. 

Potrivit Legii nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, asistentul judiciar, asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti.

De asemenea, Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.432/19 din 21.06.2016, reglementează procedura de publicare a hotărîrilor și încheierilor judecătorești, precum și pașii ce urmează a fi întreprinși de registratorul de sistem în vederea publicării actelor judecătorești.

Cu referire la nemulțumirea unor jurnaliști privind îngrădirea accesului la informații privind procesele și Hotărîrile judecătorești în care ar figura funcționari judecați, informăm că asigurarea disponibilităţii informațiilor privind situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat, în condiţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare nu ar trebui sa aducă atingere dreptului de protecţie a datelor justițiabililor care nu au calitate de persoane publice.

În acelaşi context, comunicăm că odată cu lansarea finală a noului portal, la compartimentul „Transparența” va fi disponibilă o rubrică nouă, unde vor putea fi accesate hotărîri judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului justiției pentru acte de corupție - acțiune ce derivă din Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei. 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești intenţionează să organizeze o ședință în comun cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în vederea abordării problematicii publicării hotărîrilor ce vizează persoanele publice. 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești face eforturi pentru integrarea și actualizarea portalului cu respectarea tuturor drepturilor cetătenilor ce țin de informarea publicului, protecția identității și de alte legi în vigoare.

Descarca documentul