Eşti aici

La 20.07.2017, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în comun cu Programul pentru Justiție Transparentă, lansat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au acordat asistență metodologică

21 Iulie 2017 | 5

   La 20.07.2017, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în comun cu Programul pentru Justiție Transparentă, lansat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au acordat asistență metodologică privind înregistrarea, repartizarea și gestionarea corectă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) angajaților Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. La instruiri au participat asistenți judiciari, grefieri, angajații secției de evidență și documentare procesuală, inspectori, precum și alți angajați ai secretariatului instanței în număr de 42 persoane.

   În cadrul seminarului s-a demonstrat modul în care utilizatorii sistemului pot completa corect cîmpurile conținute în sistem, făcîndu-se trimiteri înclusiv la cîmpurile ce necesită a fi completate pentru a se calcula în mod rațional complexitatea dosarelor aflate pe rol în instanță, precum și pentru reflectarea datelor veridice în rapoartele statistice electronice. Deasemenea, s-a oferit asistență metodologică privind modul de încărcare în sistem a fișierelor audio, obținute ca rezultatul a ședințelor de judecată, precum și modul de verificare a datelor conținute în Modulul de Raportare Statistică al PIGD cu informația documentată în sistem.

   În același context, au avut loc discuții interactive în privința problemelor în utilizarea PIGD cu care se confruntă personalul secretariatului din sediul indicat, a soluțiilor propuse, inclusiv a propunerilor de îmbunătățire a sistemului informațional judiciar.

   În rezultatul seminarului s-au adus mulțumiri organizatorilor pentru informațiile utile furnizate, fiind asumată obligațiunea aplicării acestora în practică, sugerîndu-se organizarea a astfel de instruiri mai frecvent pentru personalul întregii instanțe cu implicarea inclusiv a judecătorilor.