Eşti aici

Ordin pentru aprobarea Tabelului de indicatori pentru colectarea datelor statistice privind minorii

10 Martie 2015 | 8
ORDIN Nr. 19/17 din 26 ianuarie 2015
pentru aprobarea Tabelului de indicatori
pentru colectarea datelor statistice privind minorii

       In scopul realizării pct. 1 şi 2, domeniul specific de intervenţie 6.3.5 din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi al Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, privind Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul de justiţie, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate prin Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, Programul anual de acţiuni - componentul variabil (B 4.1.2), în vederea asigurării unificării indicatorilor de colectare a datelor statistice privind minorii.
 
O R D O N Ă M:

1. Se aprobă Tabelul de indicatori pentru colectarea datelor statistice privind minorii (se anexează).
2. Ministerul Justiţiei (Departamentul de administrare judecătorească şi Departamentul instituţiilor penitenciare) şi Ministerul Afacerilor Interne vor asigura colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei conform indicatorilor din Tabelul de indicatori
pentru colectarea datelor statistice privind minorii şi cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal.
3. Pînă la data de 31 martie a fiecărui an, autorităţile semnatare vor asigura publicarea datelor statistice privind minorii pentru anul precedent, pe paginile web ale acestora.
4. In baza Tabelului de indicatori pentru colectarea datelor statistice privind minorii, timp de 6 luni de la data semnării prezentului ordin, autorităţile semnatare vor aduce în concordanţă actele sale interne, confonn procedurilor stabilite de cadrul normativ în vigoare.
5. Pînă la data de 31 decembrie 2015 autorităţile semnatare vor asigura includerea indicatorilor respectivi în sistemele informaţionale de evidenţă existente.
6. Controlul instituţional asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor semnatare.

Ministrul Justiţiei                               Ministrul Afacerilor Interne
Oleg Efrim                                          Dorin Recean