Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

Seminare de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC)

Published on: Mon, 05/14/2018 - 13:54

În perioada 02-31 mai 2018 la sediul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești se desfășoară seminarele de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC). Seminarele sunt recomandate managerilor operaționali (funcționarilor publici de conducere) din cadrul judecătoriilor și Curților de Apel. În cadrul acestor seminare se intenționează a oferi suport pentru implementarea MFC în activitatea de administrare a instanțelor judecătorești în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public. Se preconizează a fi instruiți circa 148 de funcționari publici de conducere din toate judecătoriile și Curțile de Apel din țară.