Ministerul Justiției al Republicii Moldova

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

A A A

Noutăți

A fost publicat Raportul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) privind eficiența și calitatea sistemelor judiciare europene în anul 2018.

A fost publicat Raportul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) privind eficiența și calitatea sistemelor judiciare europene în anul 2018. Raportul CEPEJ conține analiza cantitativă și...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru Semestrul I al anului 2018

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției,Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare, conform planului de activitate,a publicat Rapoartele Statistice...Detalii...

Precizări privind depunerea actelor de procedură prin PIGD

La 1 iunie curent, au intrat în vigoare modificările Codului de Procedură Civilă , în partea ce ține de depunerea în format electronic a cererilor și a actelor anexate la acestea, prin sub-sistemul...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru TremestruI I al anului 2018

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției, Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare, conform planului de activitate, a publicat Rapoartele Statistice...Detalii...

Familiarizarea membrilor grupurilor de lucru privind achiziția publică din sistemul judecătoresc

La inițiativa Agenției de Administrare a Instanțelor de Judecată, la data de 17 mai curent, membrii grupurilor de lucru, persoane responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din...Detalii...

Seminare de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC)

În perioada 02-31 mai 2018 la sediul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești se desfășoară seminarele de instruire continuă cu tematica „Management Financiar și Control„ (MFC)...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru anul 2017

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției și în conformitate cu prevederile pct.9, alin.2), lit.i)din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de...Detalii...

PROIECTUL CERINȚELOR STANDARD ale unei instanțe judecătorești pentru Republica Moldova

Proiectul al cerințelor standard este elaborat întru implimentarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente,necesare pentru buna funcţionare a sistemului...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru trimestrul III al anului 2017

În conformitate cu prevederile pct.9, alin.2), lit.i) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești ( Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr...Detalii...

În legătură cu executarea unor lucrări de mentenanța

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești aduce la cunoștință că la 11.11.2017 în legătură cu executarea unor lucrări de mentenanță de către Centrul Telecomunicațiilor Speciale necesare...Detalii...

Publicarea Statisticii judiciare pentru SemestruI I al anului 2017

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției, Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare, conform planului de activitate, a publicat Rapoartele Statistice...Detalii...

Comunicat privind deficiențele Portalului Instanțelor Naționale de Judecată

Pe parcursul zilei de astăzi au apărut unele deficiențe tehnice de accesare a informației plasate pe Portalul Instanțelor Naționale de Judecată. Comunicăm că informația de conținut a portalului nu va...Detalii...

La 20.07.2017, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în comun cu Programul pentru Justiție Transparentă, lansat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au acordat asistență metodologică

La 20.07.2017, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în comun cu Programul pentru Justiție Transparentă, lansat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au...Detalii...

Instruirea privind Sistemul informațional eDosar judiciar (Sub-SI eDosar)

Joi, 15 iunie 2017, Agenția de administrare a instanțelor judecătorești a organizat instruirea privind Sistemul informațional eDosar judiciar (Sub-SI eDosar), care prezintă o soluție informatică din...Detalii...

Pages