You are here

Publicarea Statisticii judiciare pentru Semestrul I al anului 2018

11 December 2018 | 160

În scopul asigurării transparenței în procesul de înfăptuire al justiției,Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare, conform planului de activitate,a publicat Rapoartele Statistice privind activitatea instanțelor judecătorești pentru 6 luni ale anului 2018