You are here

Sesiune de instruire la distanță pentru angajații instanțelor judecătorești privind sistemul de achiziții publice în Republica Moldova

16 July 2020 | 40

La data de 14, 16 iulie 2020, la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, angajații judecătoriilor și curților de apel, dar și ai Agenției au beneficiat de 2 sesiuni de instruire la distanță organizate de colaboratorii Agenției Achiziții Publice cu tematica „Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”.

În cadrul instruirii au fost vizate următoarele subiecte:

- Cadrul normativ privind procedura de achiziții publice;

- Etapele procesului de achiziții publice;

- Transparența în procesul de achiziție publică;

- Planificarea procedurilor de achiziție;

- Planul de achiziții;

- Modalități de calculare a valorii estimate a contractelor;

- Garanţia pentru ofertă și garanţia de bună execuție;

- Licitaţia electronică;

- Termeni de depunere a ofertelor;

- Anularea procedurii de achiziție publică;

- Raportarea atribuirii contractelor de achiziții publice;

- Executarea și monitorizarea executării contractului de achiziție publică.

Participanții la instruiri au avut posibilitatea de a adresa întrebări de ordin practic în domeniul de referință. În total au participat la cursurile de instruire vizate 55 persoane.

Menționăm că misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice și procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Cu această ocazie, exprimăm gratitudine și mulțumiri angajaților Agenției Achiziții Publice pentru disponibilitate, receptivitate și pentru calitatea asistenței metodologice oferite în beneficiul sistemului judecătoresc pe segmentul vizat.