Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

ANUNȚ PRIVIND INVITAȚIA LANSATĂ PENTRU JUDECĂTORIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA DE A PARTICIPA ÎN PROIECTUL „INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI MODEL”

Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” finanțat de USAID, Vă invită să depuneți cererea de aplicare pentru a deveni judecătorie-model. Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” este, cu o durată de trei ani (11 ianuarie 2021 – 10 ianuarie 2024), care urmărește scopul de a îmbunătăți performanța instanțelor judecătorești în vederea asigurării serviciilor judiciare de calitate și consolidării conexiunii între instanțele judecătorești și justițiabilii. Proiectul are două obiective: (1) identificarea și susținerea instanțelor judecătorești din Republica Moldova, care doresc să obțină și să-și păstreze statutul de instanță judecătorească-model prin oferirea de servicii mai bune cetățenilor, și (2) oferirea asistenței suplimentare la nivel național pentru facilitarea schimbărilor necesare pentru îmbunătățirea performanței la nivelul instanțelor de judecată individuale.

Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” va contribui la dezvoltarea unui standard comun de judecătorie-model și va oferi asistență tehnică pentru a ajuta instanțele judecătorești să atingă standardul de judecătorie-model. Asistența oferită judecătoriilor selectate prin intermediul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” va include următoarele măsuri, fără a se limita la:

 • îmbunătățirea performanței instanțelor judecătorești prin adoptarea unui proces de planificare strategică bazat pe tehnici de gestionare a calității și pe necesitățile justițiabililor, ale judecătorilor și ale personalului instanțelor de judecată;
 • crearea grupurilor de justițiabili pentru evaluarea periodică a necesităților justițiabililor, și recepționarea, examinarea și răspunderea la plângerile, sugestiile și complimentele cetățenilor;
 • punerea la dispoziția publicului a informațiilor despre evidența dosarelor și a informațiilor generale despre serviciile oferite de instanțele de judecată;
 • dezvoltarea inițiativelor de informare a cetățenilor și de sporire a gradului de educație juridică în rândul cetățenilor;
 • elaborarea unei politici de soluționare a plângerilor și a procedurilor aferente pentru a spori încrederea publicului în instanțele de judecată;
 • dezvoltarea sistemelor privind identificarea și răspunsul la necesitățile de dezvoltare profesională ale judecătorilor și personalului instanțelor de judecată;
 • dezvoltarea și utilizarea sistemelor online pentru îmbunătățirea gestionării dosarelor și a serviciilor în judecătoriile selectate.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” nu va oferi asistență pentru lucrările de construcție, renovare și reproiectare a spațiilor, precum și pentru alte activități care nu se încadrează în domeniul de activitate al Proiectului.

Asistența oferită judecătoriilor selectate se va baza pe principiile Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească, elaborat de un consorțiu internațional format din instituții judecătorești (http://www.courtexcellence.com). Idea generală a acestui Cadru constă în faptul că instanțele judecătorești de excelență, cu un nivel înalt de performanță judiciară și de calitate a serviciilor judiciare oferite, trebuie să investească în șapte domenii ale excelenței: (1) leadership-ul instanței de judecată; (2) administrarea strategică a instanței de judecată; (3) forța de muncă a instanței de judecată; (4) infrastructura, procedurile și procesele instanței de judecată; (5) implicarea justițiabililor; (6) servicii judecătorești necostisitoare și accesibile; (7) încrederea societății.

Pentru a deveni participant la Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” și a obține statutul de judecătorie-model, vă rugăm respectuos să ne expediați:

 1. O scrisoare de intenție, care va expune:
 • interesul de a colabora cu Proiectul pentru a obține statutul de judecătorie-model;
 • informația privind resursele umane și de timp disponibile pentru activitățile aferente statutului de judecătorie-model; o propunere prealabilă privind componența echipei de implementare; și angajamentul privind implicarea în activitățile viitoare pe care Proiectul le va desfășura pentru a face schimb de experiențe și bune practici cu alte instanțe judecătorești din Republica Moldova;
 • o listă de îmbunătățiri concrete care vor ajuta judecătoria solicitantă să devină o judecătorie-model în conformitate cu obiectivele Proiectului.

Scrisoarea de intenție nu va depăși limita de 2500 de cuvinte.

 1. Planul de dezvoltare strategică, dacă acesta este disponibil.
 2. Orice alt document care justifică cererea de a fi selectată în calitate de judecătorie-model, de exemplu, bilanțul proiectelor implementate în trecut, documentele ce atestă implicarea judecătorilor și a personalului în discuții la nivel național pe tema îmbunătățirii funcționării instanțelor judecătorești, relatări pozitive apărute în mass-media, documente ce atestă interacțiunea activă cu comunitatea locală, etc.

Selectarea judecătoriilor va fi efectuată de o Comisie de selecție instituită în cadrul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”. Judecătoriile solicitante vor fi evaluate în baza motivației și viziunii conducerii judecătoriei, a performanței judecătoriei și a infrastructurii judecătoriei, în conformitate cu procedura de selectare a judecătoriilor-model.

Vă rugăm să depuneți cererea de participare, inclusiv scrisoarea de intenție, planul de dezvoltare strategică, dacă este disponibil, și alte acte relevante specificate supra, până la 28 aprilie 2021 la adresa moldova@checchiconsulting.com.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare vă încurajăm să ne contactați la adresa moldova@checchiconsulting.com până la 23 aprilie 2021.

Contăm pe interesul Dumneavoastră de a beneficia de această oportunitate nouă și sperăm că veți depune cererea pentru a deveni o judecătorie-model care va tinde să respecte standarde înalte de calitate la înfăptuirea justiției pentru cetățeni și are judecători și angajați motivați și dornici să promoveze standarde de excelență judecătorească și schimbări în instanța de judecată.

Articole Recente