Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Cea de-a IV-a şi cea de-a V-a ședință a Grupului de lucru privind dezvoltarea unui instrument național de publicare a statisticii judiciare după exemplul CEPEJ-STAT

La şedinţele din 26 februarie şi 04 martie 2021, reprezentanții Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti au propus pentru discuții formule de calcul, definiții, forme de prezentare pentru două seturi de indicatori de performanță judecătorească propuși de proiectul ”Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova divizate pentru cele două subgrupuri create în cadrul grupului de lucru.

1. Populația din circumscripția fiecărei instanțe judecătorești (inclusiv per sedii) și indicatori derivați precum număr de judecători și de dosare, buget și taxă de stat încasată, toate per cap de locuitor;

2. Durata estimată a lichidării stocului de cauze pendinte (DT);

3. Durata (vârsta) dosarelor pe rol;

4. Durata (vârsta) dosarelor examinate (și/ sau durata medie a dosarelor examinate);

5. Rata deciziilor anulate (în raport cu numărul deciziilor emise);

6. Rata deciziilor modificate (în raport cu numărul deciziilor emise);

7. Resurse umane (per categorii și în unități de timp deplin de muncă);

8. Rata personalului instanței (sau doar a grefierilor și asistenților judiciari) per judecător;

9. Numărul de dosare examinate per judecător;

10. Numărul de dosare examinate per angajat;

11. Totalul gradelor de complexitate al dosarelor examinate per judecător;

12. Totalul gradelor de complexitate al dosarelor examinate per angajat;

13. Costul gradului de complexitate în instanță.

 Concomitent, s-a discutat despre nivelul de disponibilitate a datelor pentru fiecare indicator în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.

De asemenea, au avut loc discuții și în privința posibilității utilizatorilor de a selecta pentru afișare concomitent pe aceeași pagină a mai multor indicatori din listă.

Reamintim că scopul acestui exercițiu propus de CEPEJ constă în afișarea pentru accesibilitatea publicului larg a unui set mai larg de date privind performanța activității sistemului judecătoresc din Republica Moldova, în formă mult mai simplu de perceput, după modelul instrumentului CEPEJ STAT.

Articole Recente