Eye Desaturate
Invert Mode Inverse Color
Link Highlight links
Keypad Keyboard navigation
Triangle Black cursor
Triangle White cursor
Remove Circle Small text
Add Circle Large text
Refresh Reset
Close Close
Call
Phone: (022) 26-06-55

Conducerea

Sorin Popescu
Director AAIJ

Date de contact 
__________________

Studii de bază

 • 2011 – 2013, Master în Științe penale și Criminalistică, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM);
 • 2005 – 2010, Licență în drept, specializarea investigații și jurisprudență, instituție de învățământ superior specializată (informație cu accesibilitate limitată, conform art. 8 și 9 din Legea 148/2023).

Activitate profesională

 • 2022, septembrie – prezent: Director, Agenția de administrare a instanțelor judecătorești (AAIJ), numit prin Ordinul ministrului Justiției nr. 291-p din 30.08.2022;
 • 2022, noiembrie – prezent, membru permanent la Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), or. Strasbourg, Franța;
 • 2023, formator în cadrul Institutului Național al Justiției (INJ), contract individual de muncă;
 • 2022, aprilie – august, consilier în Cabinetul ministrului, Ministerul Justiției;
 • 2010, iunie – 2022, aprilie, funcționar public cu statut special (informație cu accesibilitate limitată, conform art. 8 și 9 din Legea 148/2023).
Petru Vîrlan
Director Adjunct AAIJ

Date de contact 
__________________

Studii

 • 2019: Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală Științe Juridice (Tema tezei de doctor „ Răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită”)
 • 2017- 2019: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2016-2017: mobilitate studențească în cadrul Programului Erasmus +, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
 • 2013-2017: Licența în drept, Universitatea de Stat din Moldova

Activitatea profesională

 • 2021-prezent: Formator Institutul Național al Justiției;
 • 2020- prezent: Director adjunct Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Ministerul Justiției al RM
 • 2019-prezent: Membru al Senatului Universitatea de Stat din Moldova;
 • 2019-prezent: Lector universitar Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
 • 2014-prezent: Președinte Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova ,,LEGIS”;
 • 2019-2020: Șef al Inspectoratului Regional de Probațiune Centru al RM
  Inspectoratul Național de Probațiune, Ministerul Justiției al RM;
 • 2018-2019: Coordonator de proiect Programul Cross Border Cooperation Program România-Republica of Moldova, Intedrared Value Chain for Improvement on Labour Market;
 • 2017-2019: Coodonator de Proiect Programul Cross Border Cooperation Program România- Republica of Moldova ,,Bridges for Increasing the Trust between the Police and the Citizens of Ialoveni Country and Iasi Country,,
 • 2014-2019: membru Consiliul Facultății de Drept, USM;
 • 2018-2019: Șef Direcția Administrație Publică Consiliul Raional Ialoveni;
 • 2017-2018: Șef Biroul de Probațiune Ialoveni Inspectoratul Național de Probațiune.