Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Declarația Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției în contextul consecințelor pandemiei COVID-19

La 10 iunie 2020 în cadrul Plenarei extraordinare cu statele membre care s-a desfășurat prin intermediul sistemului de videoconferință, în contextul consecințelor pandemiei COVID-19, care a afectat activitatea autorităților judiciare în statele membre ale Consiliului Europei, Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției a emis o declarație prin care reiterează următoarele principii:

– Drepturile omului şi statul de drept – dreptul la libertate şi siguranță (art. 5 al Convenției europene a drepturilor omului), dreptul la un proces echitabil (art. 6) trebuie să fie protejate şi să fie în mod special supravegheate în perioada crizei.

– Accesul la justiție – în timpul pandemiei, închiderea instanțelor de judecată ar putea fi necesară pentru a proteja sănătatea şi siguranța funcționarilor din sectorul justiției, însă aceasta urmează să aibă loc într-o manieră proporțională. Furnizarea accesului la justiție prin mijloace alternative trebuie să fie asigurat prin servicii online sau consolidarea accesului la informație prin intermediul paginilor web ale judecătoriilor, inclusiv oferirea informațiilor la telefon, email. O atenție separată urmează a fi acordată grupurilor vulnerabile, victimelor violenței domestice, femeilor şi copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilități.

– Siguranța persoanelor – asigurarea sănătății şi siguranței funcționarilor din sectorul justiției, precum şi a justițiabililor ce sesizează instanțele de judecată trebuie să fie o prioritate în timpul şi după criza pandemică – implementarea măsurilor de siguranță, respectarea distanței fizice în incinta instanțelor, oferirea explicațiilor de rigoare. Lucrul la distanță (teleworking) trebuie să fie disponibil funcționarilor din justiție, fiindu-le furnizate echipamentul IT necesar.

– Monitorizarea fluxului de cazuri, calitatea şi randamentul instanțelor. Funcționarii responsabili de managementul instanțelor de judecată, trebuie să continue monitorizarea cauzelor potrivit responsabilităților, inclusiv la distanță – triajul cauzelor, posibilele priorități şi redistribuiri obiective, asigurarea calității actului de justiție.

– Justiția cibernetică. Recurgerea la tehnologiile informaționale oferă posibilitatea serviciilor publice din justiție să continue funcționarea în timpul crizei de sănătate, deşi utilizarea excesivă a IT poate duce la consecințe negative. Serviciile online, audiențele la distanță şi videoconferințele, precum şi dezvoltarea justiției digitale trebuie în mod prioritar să respecte cerințele de securitate cibernetică și protecția datelor cu caracter personal.

– Instruirile în domeniul justiției urmează să se adapteze la noile necesități urgente, inclusiv utilizarea IT. Un nou curriculum urmează să fie elaborat pentru a susține funcționarii din acest domeniu în timpul şi după criză. Instruiri specifice urmează a fi desfășurate în contextul noilor tipuri de cauze ce apar în rezultatul pandemiei COVID-19.

– Justiție orientată spre viitor. O strategie de transformare a domeniului justiției se recomandă a fi elaborată pentru a valorifica beneficiile noilor soluții implementate. Unele aspecte ale funcționării tradiționale a instanțelor ar trebui să fie revizuite – relațiile cu mass-media, nivelul de utilizare a noilor tehnologii, etc.

Declarația originală în versiune engleză poate fi accesată la următorul link: https://www.coe.int/en/web/cepej/-/declarati-1

Articole Recente