Eye Серые тона
Invert Mode Инвертированные цвета
Link Подчеркнутые ссылки
Keypad Клавиатурная навигация
Triangle Черный курсор
Triangle Белый курсор
Remove Circle Мелкий текст
Add Circle Большой текст
Refresh Сброс настроек
Close Закрыть
Эл. почта: aaij@justice.gov.md
Call
Телефон: (022) 26-06-55

Deplasări de serviciu

INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2017
Nr. d/o Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării
Bugetul autorității/instituției Finanțare externă
1 A 29- a reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției Strasbourg/ Franța, 28-30 iunie 2017 Ordin nr. 22-p, din 17 iunie 2017
2 Conferința internațională privind administrarea judecătorească, organizată de Asociația Internațională pentru Administrare Judiciară Arlington/Virginia/SUA, 8 -15 iulie 2017 Ordin 67-d din 7 iulie 2017 11 620,35
3 Vizită de studiu în scopul documentării proceselor de funcționare și utilizare a modulului E-Dosar, parte componentă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) din cadrul instanțelor judecătorești și procuraturilor din Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017   Ordin 89-d din 11.09.2017.pdf
4 Vizita de studio organizată de Programul pentru Justiție Transparentă în Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017 Ordin. 26-p din 11.09.2017.pdf
5 Masa rotundă organizată de Tiesu administracija Riga/ Letonia, 7-9 noiembrie 2017 Ordin nr. 30-p din 19 octombrie 2017 2 464,61
6 Lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova – România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană” București/România, 22-25 noiembrie 2017 Ordin nr. 137-d din 20 noiembrie 2017 7 136,16
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2018
Nr. d/o Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate)

Costul deplasării
Bugetul autorității/instituției Finanțare externă
1 Vizită de studiu în Estonia 10-16 martie 2018 Ordin nr. 17-d, 5 martie 2018
2 Conferința anuală a Autorităților Naționale de Statistică din Europa și Asia Centrală organizată de Oficiul Regional UNICEF Astana/Rep. Kazahstan, 1-5 octombrie 2018 Ordin nr. 17-p, 29 septembrie 2018
3 Reuniunea plenară a Comisiei Europene Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța 3-5 decembrie 2018 Ordin nr. 18-p, 29 noiembrie 2018
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2019
Nr. d/o Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate)

Costul deplasării
Bugetul autorității/instituției Finanțare externă
1 A 13-a Reuniune a corespondenților naționali ai CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 6-8 martie 2019 Ordin nr. 2-p, 20 februarie 2019
2 Vizită de studiu organizată pentru beneficiarii și personalul implicat în procesul de refomă a Sectorului Justiției la instituțiile similare din statele membre a UE Florența și Roma/ Italia în perioada 11- 18 mai 2019 Ordin 28-d, 3 mai 2019
3 A 32-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 12-14 iunie 2019 Ordin nr. 10-p, 3 iunie 2019
4 Seminar internațional pentru judecătorii din țările Asiei Centrale Republica Populară Chineză în perioada 6-21 august 2019 Ordin 50-d, 1 august 2019 3 332,98
5 Curs de instruire cu tematica “Auditing in IT environment”, organizat de Guvernul Indiei Noida/India, 9 septembrie – 5 octombrie 2019 Ordin nr. 13-p din 9 septembrie 2019
6 A 94-a Reuniune Plenară a CDCJ, organizată de Comitetul European privind Cooperarea în materie legislativă Strasbourg/Franța, 12-15 noiembrie 2019 Ordin nr. 16-p din 12 noiembrie 2019
7 A 33-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției precum și la cel de al 2-lea Forum Mondial al Executării Strasbourg/Franța, 3 – 6 decembrie 2019 Ordin nr. 18-p din 5 decembrie 2019
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2022
Nr. d/o Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate)

Costul deplasării
Bugetul autorității/instituției Finanțare externă
1 Participarea la cea de a 39-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), precum și evenimentul organizat de Fundația Rene Cassin – Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, Strasbourg/ Franța, 05 – 09 decembrie 2022 Ordin nr. 50-d din 23 noiembrie 2022 34 927,19 lei
2 Vizită de studiu organizată de USAID prin intermediul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”, Finlanda, 12 – 16 septembrie 2022 Ordin nr. 23-d din 09 august 2022
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2023
Nr. d/o Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate)

Costul deplasării
Bugetul autorității/instituției Finanțare externă
1 Participarea la cea de a 40-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), Strasbourg/ Franța, 14-17 iunie 2023 Ordin 17-d din 30 mai 2023
2 Participarea la  ședințele bilaterale în cadrul Ministerului Justiției al Republicii Estonia și a autorităților subordonate Ordin 30-d din 24 august 2023 17143.50 lei
3 Participarea la cea de a 41-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), , Strasbourg/ Franța, 04-05 decembrie 2023 Ordin 51-d din 10 noiembrie 2023