Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Discuție publică cu tema „E-justiție: Progrese, provocări și recomandări pentru impulsionarea utilizării soluțiilor digitale în sectorul justiției”

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) salută progresele și angajamentele discutate în cadrul discuției publice “E-justiție: progrese, provocări și recomandări pentru impulsionarea utilizării soluțiilor digitale în sectorul justiției”, organizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), GIZ Moldova și Agenția de Guvernare Electronică (AGE), la data de 19 martie 2024.

Evenimentul a reunit reprezentanți din domeniul justiției și digitalizării, precum și din cadrul Ministerului Justiției, pentru a discuta despre progresele și provocările în implementarea soluțiilor digitale în sistemul judiciar.

Printre principalele subiecte dezbătute s-au numărat componentele Sistemului Informațional Judiciar și stadiul implementării acestora, rezultatele pilotării E-Dosar Judiciar și perspectivele de extindere la nivel național, precum și provocările și recomandările pentru promovarea utilizării soluțiilor digitale în sectorul justiției.

Ministra Justiției, dna Veronica Mihailov-Moraru, a subliniat importanța priorităților Ministerului pe digitalizarea justiției, evidențiind realizările recente și provocările în această direcție. Cu încredere, s-a menționat că Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) este utilizat pe scară largă în toate instanțele de toate nivelurile din țară, iar sistemul informațional E-Dosar judiciar este în curs de pilotare în 11 din 15 judecătorii și se preconizează extinderea sa la nivel național.

Directorul AAIJ, Sorin Popescu, reiterează angajamentul său ferm în sprijinul digitalizării sectorului justiției, recunoscând că este necesară o colaborare interinstituțională sporită și eforturi comune și coordonate din partea tuturor actorilor implicați.

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești partajează o viziune clară și apreciază sprijinul ferm al partenerilor de dezvoltare. Cu toate acestea, se înțelege că digitalizarea justiției presupune o abordare holistică, care implică alocarea adecvată a resurselor, angajarea și pregătirea continuă a personalului, transferul de bune practici internaționale și atragerea investițiilor, având în vedere constrângerile bugetare existente.

Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale judiciare sunt prioritare conform Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025.

 

Pentru mai multe informații despre eveniment și discuțiile conexe, vă rugăm să accesați – https://ipre.md/2024/03/21/discutie-publica-ipre-progrese-provocari-si-recomandari-pentru-impulsionarea-utilizarii-solutiilor-digitale-in-sectorul-justitiei/?fbclid=IwAR2WTRC5v4-xfkz-5F4yYO8QZxiHb3fPP8FLx3eROlyo3d04Bp3VJ5vl1z8

Înregistrarea integrală a evenimentului – https://www.privesc.eu/Arhiva/105358/Discutie-publica-cu-tema–E-justitie–Progrese–provocari-si-recomandari-pentru-impulsionarea-utilizarii-solutiilor-digitale-in-sectorul-justitiei-

       

Articole Recente