Eye Desaturate
Invert Mode Inverse Color
Link Highlight links
Keypad Keyboard navigation
Triangle Black cursor
Triangle White cursor
Remove Circle Small text
Add Circle Large text
Refresh Reset
Close Close
Call
Phone: (022) 26-06-55

Echipa

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Popescu Sorin director 0 (22) 27-18-14 sorin.popescu@justice.gov.md
2 Vîrlan Petru director adjunct 0 (22) 26-11-04 petru.virlan@justice.gov.md

 

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Liuba Gavrilița Șef direcție 0 (22) 22-01-49 liuba.gavrilita@justice.gov.md
2 Cumpănă Cristina specialist principal 0 (22) 22-01-49 cristina.cumpana@justice.gov.md

 

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Gîrbu Victoria specialist principal 0 (22) 26-11-06 victoria.girbu@justice.gov.md
2 Pomina Angela specialist principal 0 (22) 26-11-06 angela.pomina@justice.gov.md
3 Prepelița-Breguța Dumitrița specialist superior 0 (22) 26-06-55 dumitrita.prepelita-breguta@justice.gov.md

 

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Cheptănaru Ana șef serviciu 0 (22) 22-01-49 ana.cheptanaru@justice.gov.md
2 Copaci Adrialina specialist superior 0 (22) 26-11-19 adrialina.copaci@justice.gov.md

 

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Daniela Pocitari auditor intern 0 (22) 26-11-05 daniela.pocitari@justice.gov.md

 

Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Valeriu Pâcaleu consultant 0 (22) 82-08-69 valeriu.pacaleu@justice.gov.md
2 Dumitru Stoica consultant 0 (22) 82-08-70 dumitru.stoica@justice.gov.md