You are here

Consolidarea performanțelor instanțelor de judecată

28 April 2021 | 54

Astăzi, 28 aprilie 2021, conducerea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, a participat la prima ședința de lucru a  Comisiei de selecție a judecătoriilor-model organizată de către Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

Activitatea Comisiei este menită să identifice două judecătorii, care vor fi implicate în realizarea activităților în vederea obținerii de către aceste judecătorii a statutului de judecătorie-model, care ulterior vor beneficia de asistență, întru stabilirea statutului de judecătorie-model.

Totodată, prin implementarea acestui concept de proiect va fi posibilă sprijinirea consolidării performanțelor instanțelor de judecată și eficientizarea interacțiunii acestora cu justițiabilii.

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești va depune eforturi, și în continuare, întru realizarea cu succes a tuturor obiectivelor trasate în partea ce ține de îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cadrul procesului de realizare a actului de justiție, întru diminuarea la maximum a factorilor care pot influența promovarea valorilor democratice, a statului de drept și supremației legii.