You are here

Sesiune de instruire la distanță pentru angajații AAIJ cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă

28 May 2020 | 146

 În perioada 25 mai 2020 – 28 mai 2020, angajații Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești au beneficiat de o sesiune de instruire la distanță organizată de reprezentanții Programului pentru Justiție Transparentă în Republica Moldova cu tematica ”Administrarea centralizată a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD 5.0) şi rapoartele electronice generate de PIGD 5.0.” În cadrul instruirii s-au discutat următoarele subiecte:

 -  Modulul de gestionare a instanțelor judecătorești, utilizatori, clasificatori;

 - Setări repartizare. Excepții de la repartizare în PIGD. Aspecte privind repartizarea cauzelor;

 - Rapoarte  statistice electronice generale, rapoarte de monitorizare a repartizării.

 Participanții la instruiri au avut posibilitatea de a adresa întrebări de ordin practic privind modul de documentare/accesare corectă a PIGD 5.0, precum  şi a veni cu propuneri şi sugestii de îmbunătățire a unor funcționalități.

Reamintim că, PIGD este un instrument de automatizare implementat în instanțele de judecată pentru reducerea corupției și promovarea transparenței în sistemul judecătoresc, prin utilizarea datelor și gestionarea electronică a dosarelor, dar și monitorizarea standardelor de performanță a activității instanțelor. Noua versiune a PIGD-ului a fost dezvoltată cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).