You are here

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în vizită la Curtea de Apel Chişinău

08 September 2021 | 34

La 08 septembrie 2021, conducerea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a efectuat o vizită de lucru la Curtea de Apel Chişinău, în scopul identificării problemelor şi impedimentelor cu care se confruntă colaboratorii instanțelor în organizarea și exercitarea activității.
Concomitent, în cadrul întrevederii au fost puse în discuție aspectele ce țin de funcționalitatea sistemului informațional judiciar, la fel şi aspectele legate de extinderea aplicației E-Dosar Judiciar, în scopul eficientizării și optimizării activității instanței.
Spre final, conducerea Agenției de comun cu Președintele instanței vizitate au stabilit planul de acțiuni şi principalele obiective care necesită a fi realizate în perioada imediat următoare, în vederea asigurării unei activități eficiente.