You are here

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în vizită de lucru la Judecătoria Căuşeni

08 September 2021 | 48

 Azi, 08 septembrie 2021, conducerea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a efectuat o deplasare de serviciu la Judecătoria Căuşeni, sediul Central şi sediul Ştefan Vodă în scopul identificării problemelor şi impedimentelor cu care se confruntă colaboratorii instanțelor în organizarea și exercitarea activității.

La fel, în cadrul întrevederii, au fost puse în discuție aspecte ce țin de funcționalitatea sistemului informațional judiciar. Participanții la întrevedere au abordat și aspectul ce ține de construcția noului sediu al instanței. De asemenea a fost efectuată o viză la terenul alocat pentru construcția Palatului de Justiție Căușeni și consultarea caietului de sarcini în vederea construcției clădirii și infrastructurii adiacente.

Spre final, conducerea Agenției de comun cu Președintele instanţei au stabilit planul de acțiuni şi principalele obiective care necesită a fi realizate în perioada imediat următoare, în vederea asigurării unei activități eficiente ale acestora.