Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Îmbunătățirea cadrului normativ privind îmbogățirea ilicită

Astăzi, 28 aprilie 2021, Domnul Alexandru PLEȘCA, Secretar de Stat al Ministerului Justiției, Domnul Sergiu BRÎNZĂ, Decan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Domnul Petru VÎRLAN, Director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, precum și alți reprezentanți ai autorităților publice din domeniul justiției au participat la masa rotundă sub genericul „Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 3302 din Codul Penal al RM (îmbogățirea ilicită)”.

În cadru evenimentului științific au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice care direct sau tangențial au atribuții în domeniul de referință, dar și reprezentanții mediului academic, care au abordat aspecte ce țin de consolidarea eforturilor de identificare a celor mai bune soluții în vederea asigurării viabilității noului instrument anticorupție – art. 3302 din Codul Penal al RM (îmbogățirea ilicită).

Discuțiile au fost axate, în special, pe activitatea autorităților publice care dețin competențe în domeniul prevenirii și combaterii îmbogățirii ilicite, jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova, precum și a Curții Constituționale a Ucrainei.

Această întrevedere științifică vine să orienteze actorii implicați în aplicarea acestei componente în scopul înlăturării deficiențelor tehnico-juridice, prin înaintarea unui proiect de modificarea a acesteia, care cu certitudine va permite în viitor o interpretare corectă, întru prevenirea și combaterea acestor acțiuni ilegale.

Menționăm că, această manifestare științifică face parte din numeroasele acțiuni organizate de către Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, care ilustrează valoarea acestei instituții și care la cei 75 de ani de la fondare și de maturitate reliefează prin aceasta importanța cercetării științifice, în special pe dimensiunea justiției, în partea ce ține de îmbunătățirea cadrului legislativ/normativ întru asigurarea realizării calitative a actului de justiție, în spiritul legalității, echității, transparenței și obiectivității.

Articole Recente