Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Întrebări frecvente

 • Subiect: CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ÎN PROCESUL CIVIL
  CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ FIE INCLUSE ÎN CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

  În cererea de chemare în judecată se indică:

  • instanța căreia îi este adresată;
  • pentru persoane fizice: numele și prenumele reclamantului, domiciliul, numărul de identificare personal (IDNP), numărul de telefon și alte date de contact;
  • pentru persoane juridice: denumirea reclamantului, sediul acestuia, numărul de identificare de stat (IDNO), datele bancare, număr de telefon, numărul de fax, adresa electronică înregistrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor sau alte date de contact;
  • numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa electronică înregistrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor sau alte date de contact ale reprezentantului reclamantului;
  • numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul acestuia, numărul de telefon, numărul de fax, poșta electronică sau alte date de contact ale pîrîtului, în cazul în care reclamantul dispune de aceste date de contact.

  De asemenea, este necesară indicarea:

  • esenței încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăților sau intereselor legitime ale reclamantului, pretențiile lui;
  • circumstanțele de fapt și de drept pe care reclamantul își întemeiază pretențiile și toate probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii;
  • lista probelor anexate, lista probelor reclamate, cererile de reclamare a probelor, efectuare a expertizei, numire/recuzare a expertului,
  • valoarea acțiunii, dacă aceasta poate fi evaluată;
  • date despre respectarea procedurii de soluționare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară, dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul părților;
  • anexate la cerere,
  • alte date importante pentru soluționarea pricinii, precum și demersurile reclamantului.

  Pentru informații adiționale, consultați art. 166 Cod de procedură civilă.

  CE TAXĂ DE STAT SE ACHITĂ LA DEPUNEREA UNEI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

  La depunerea unei cereri de chemare în judecată în cazul unei acțiuni patrimoniale (care poate fi evaluată pecuniar, adică în bani), taxa de stat se determină în funcție de caracterul şi valoarea acțiunii. La depunerea unei cereri în cazul unei acțiuni nepatrimoniale (care nu poate fi evaluată pecuniar) şi în alte cazuri prevăzute de lege, taxa de stat este achitată în proporții fixe, în conformitate cu Legea taxei de stat.

  Părțile la proces pot beneficia de scutirea de taxa de stat sau amînarea și eșalonarea acesteia, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 85-86, Cod de procedură civilă.

  În tabelul ce urmează, puteți găsi cîteva exemple de taxă achitată în dependență de tipul acțiunii:

  Tipul acțiunii Taxa de stat
  Litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei și nu mai mult de 25000 lei  (pentru persoane fizice) și nu mai puțin de 270 lei și nu mai mult de 50000 lei (pentru persoane juridice).
  Desfacerea căsătoriei 200%*, respectiv (200%*20 u.c.)/100%=40 lei
  Împărțirea averii la desfacerea căsătoriei 3% din valoarea acțiunii, dar nu mai puțin de 150 lei
  Prelungirea termenului de primire a moștenirii 500%*, respectiv (500%*20 u.c.)/100%=100 lei
  Ridicarea sechestrului asupra bunurilor 500%*, respectiv (500%*20 u.c.)/100%=100 lei
  Apărarea onoarei şi demnității 500%*, respectiv (500%*20 u.c.)/100%=100 lei
  *Unitatea convențională este egală cu 20 de lei.

  Formula de calcul este următoarea: cota procentuală indicată în Legea cu privire la taxa de stat se înmulțește la unitatea convențională (20 lei) și se împarte la 100%.

 • Subiect 2
  Item 1

  Content 1

  Item 2

  Content 2