Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Judecătoria Ungheni desemnată instanţă-pilot în cadrul proiectului USAID „INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI MODEL”

La ședința Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din 25 mai 2021, prin Hotărârea nr. 153/15 au fost desemnate judecătoriile Ungheni și Bălți în calitate de judecătorii-model pilot în cadrul Proiectului USAID “Instanțe Judecătorești Model”.

Decizia de selectare a judecătoriilor menționate supra rezultă din corespunderea acțiunilor propuse de judecătoriile aplicante cu obiectivele Proiectului, orientate spre îmbunătățirea performanței instanțelor de judecată, consolidarea comunicării cu justițiabilii, asigurarea accesului public la informația din cadrul instanțelor de judecată, sporirea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale, dar și din disponibilitatea acestora de a se implica în activitățile Proiectului fără a tergiversa sau afecta procesul de înfăptuire a justiției.

În anul 2016 Judecătoria Ungheni a fost desemnată în calitate de instanță pilot, privind implementarea Metodologiei de divizare a sarcinilor între secretariatul instanței judecătorești și judecător, în cadrul Proiectului ,,Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională din Țările de Jos și Institutul de Reforme Penale din Moldova, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA. Scopul Proiectului a fost de a facilita schimbul de experiență dintre sistemele judiciare din Republica Moldova, Olanda și România, în ceea ce privește divizarea volumului de lucru în instanțe, respectiv, repartizarea sarcinilor între judecători și personalul de suport (asistenți judiciari, grefieri și alte categorii de personal auxiliar din instanțe).

Totodată, reieșind din scopul Proiectului se constată că selectarea Judecătoriei Ungheni în calitate de instanță-pilot în cadrul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model” se fundamentează pe faptul că Judecătoria Ungheni are o viziune clară în ceea ce privește perspectiva de dezvoltare și dispune de resurse umane interesate în implementarea reformelor. În acest sens, are nevoie de suport în vederea sporirii performanței, posedând o infrastructură suficient de bună, pentru a se putea califica ulterior drept judecătorie-model.

Reamintim că, în conformitate cu art. 1, alin. (1), lit. n) al Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Judecătoria Nisporeni a fuzionat prin contopire cu Judecătoria Ungheni, formând o singură instanţă, Judecătoria Ungheni, iar la 9 februarie 2018 fiind inaugurată prima judecătorie, ce a finalizat procesul de reorganizare a sistemului instanțelor judecătorești în Republica Moldova, cu un sediu construit conform standardelor europene.

 

Articole Recente