Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

O primă ședință în vederea instituirii Poliției Judecătorești s-a desfășurat la Ministerul Justiției

În scopul inițierii discuțiilor și stabilirii direcțiilor de acțiune pentru crearea unei structuri specializate în asigurarea securității și protecției în mediul judiciar, la 22 mai 2023, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, sub egida și cu suportul conducerii Ministerului Justiției a organizat prima ședință interinstituțională cu privire la organizarea „Poliției Judecătorești”.

În debutul ședinței, directorul Agenției, Sorin Popescu a prezentat retrospectiva poliției judecătorești și un prim concept al potențialei noi instituții, având ca temei demersurile parvenite din partea instanțelor judecătorești și curților de apel, dar și bunele practici ale statelor europene.

Teza prezentată stabilește că, „poliția judecătorească” ar urma să fie o entitate distinctă, dotată cu atribuții specifice și resurse adecvate pentru a-și îndeplini în mod eficient și imparțial misiunea.

Prin intermediul acestei instituții, se urmărește asigurarea unui climat securizat în incinta judecătoriilor și curților de apel, precum și prevenirea și constatarea eventualelor infracțiuni, delicte săvîrșite de participanții la procese în interiorul instituțiilor judiciare, escortarea și paza persoanelor supuse măsurilor respective.

Din practica altor state, poliția judecătorească operează sub autoritatea instanței de judecată și este responsabilă față de aceasta pentru activitățile realizate. Aceasta este parte din sistemul judiciar și este o componentă importantă a sistemului de justiție, prin autonomie funcțională în cadrul Ministerului de Justiție.

Astfel, urmare a discuțiilor, au fost concluzionate 3 potențiale concepte:

1. crearea unei subdiviziuni separate, cu statut de Inspectorat în cadrul Ministerului Justiției, conform modelului propus prin Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la crearea Poliției judecătorești din 2017.

2. constituirea acestui institut de poliție judecătorească ca serviciu separat (eventual departament) în cadrul Agenției de Administrare Judecătorească, care va duce la eficientizarea activității serviciului, la nivel central și în teritoriu, prin realocarea mijloacelor financiare pentru paza instanțelor de judecată și supravegherea video.

3. competențele poliției judecătorești să fie preluate, de „iure” și „de facto” de către alte instituții, deja formate și cu practică în domeniu, astfel soluționându-se în termeni mai restrânși dezideratul propus.

Reiterăm că, întrunirea a reunit reprezentanți ai Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Poliția Republicii Moldova și Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, fiind un prim pas de pornire a unui eventual proces amplu în vederea creării sau dezvoltării corpului poliției judecătorești.

Articole Recente