Eşti aici

Date de contact

Administraţia
Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Popescu Sorin director 0 (22) 27-18-14 sorin.popescu@justice.gov.md
2 Vîrlan Petru director adjunct 0 (22) 26-11-04 petru.virlan@justice.gov.md
Direcţia administrare instanțe judecătorești șI sisteme informaționale judiciare
Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Șaptefraț Ilie șef direcție 0 (22) 26-11-05 ilie.saptefrat@justice.gov.md
2 Țîganaș Olga specialist principal 0 (22) 22-01-49 olga.tiganas@justice.gov.md
Secția legislație șI practică judiciară
Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Bulat Liuba șef secție 0 (22) 26-11-06 liuba.bulat@justice.gov.md
2 Pomina Angela specialist principal 0 (22) 26-11-06 angela.pomina@justice.gov.md
3 Zagaican Florin specialist superior 0 (22) 26-11-19 florin.zagaican@justice.gov.md
Serviciul generalizare șI analiză a statisticii judiciare
Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Cheptănaru Ana șef serviciu 0 (22) 22-01-49 ana.cheptanaru@justice.gov.md
2 Gherciu Alina specialist superior 0 (22) 26-06-55 alina.gherciu@justice.gov.md
Serviciul audit intern
Nr. Nume, Prenume Funcția Telefon, fax E-mail
1 Negură Lucia șef serviciu 0 (22) 26-11-05 lucia.negura@justice.gov.md
2 Gavriliță Liuba auditor intern 0 (22) 22-01-49 liuba.gavrilita@justice.gov.md