Eşti aici

Activitatea AAIJ

Activitatea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2022

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru semestrul I - 2022

Planul de Achiziții Publice al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2022 (Modificat)

Planul de Achiziții Publice al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2022

Planul de Acțiuni al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2022

Activitatea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2021

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru anul 2021

Registrul Riscurilor al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021

Planul de Acțiuni al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021

Planul de Achiziții Publice al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021

Planul de Achiziții Publice al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2021 modificat

Activitatea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2020

Raport cu privire la acțiunile realizate din Planul de Acțiuni al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2020

Raport narativ privind evoluțiile puse în sarcina Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pe domeniile de activitate în perioada anului 2020

Declaraţia de răspundere managerială pentru anul 2020

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru anul 2020

Planul de acțiuni al AAIJ pentru anul 2020

Registrul Riscurilor al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2020

Planul de achiziții publice pentru anul 2020

Planul de achiziții publice pentru anul 2020 modificat

Raportul cu pivire la monitorizarea executării contractelor pentru semestrul I al anului 2020

Serviciul Audit Intern

Planul de acțiuni al Serviciului Audit Intern pentru anul 2020

Activitatea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2019

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2019

Raportul de activitate al AAIJ pentru anul 2019