Eşti aici

Anunț de licitație privind achiziționarea de servicii de dezvoltare software pentru dezvoltarea JUSTAT AIS în Republica Moldova

26 Septembrie 2022 | 58

Proiectul „Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova” este în căutarea unui furnizor de servicii de dezvoltare software pentru dezvoltarea JUSTAT AIS în Republica Moldova. JUSTAT AIS urmărește publicarea de date despre sistemul judiciar, inclusiv date statistice, indicatori cheie de performanță și alte informații utile pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor, similar conceptului implementat la nivel european de instrumentul CEPEJ-STAT publicat de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).

 

Furnizorii interesați sunt invitați să consulte documentația de mai jos și să urmeze instrucțiunile pentru depunerea unei eventuale oferte.

Termeni de referință: https://rm.coe.int/tf-oo-rc-allservicesandgoods-justat-ais/1680a83173

Specificația tehnică: https://rm.coe.int/tor-justat-rsd-v1-2-en-clean/1680a83174

Caiet de sarcini: Descarcă

Termenul limită de depunere a ofertelor este 13 octombrie 2022.