Eşti aici

Consolidarea colaborării dintre Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Baroul de Avocați Bălți

14 Aprilie 2022 | 94

Astfel, cum cooperarea  și colaborarea facilitează conexiunile umane și permit o creștere și dezvoltare continuă, un Acord de colaborare între Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Judecătoria Bălți, Curtea de Apel Bălți și Baroul de Avocați Bălți a fost încheiat la 14 aprilie 2022.

Documentul a fost semnat în scopul perfecționării continue a Sistemului informațional judiciar și realizării extinderii pilotării în instanțele judecătorești a aplicației informatice e-Dosar judiciar.

Concomitent, în cadrul discuțiilor între părțile acordului, s-a pus accent pe importanța dezvoltării procesului de informatizare a activității judecătorești, pe faptul că activitatea profesională a reprezentanților organelor de drept trebuie să se bazeze în mod exclusiv pe principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și pe cel al supremației legii, astfel fiind indispensabilă o unificare a eforturilor în vederea testării și implimentării Soluției informatice e-Dosar judiciar (SI e-DJ), care va facilita funcționalitatea extinsă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Totodată, este important de menționat că în cadrul evenimentului solemn au fost înmânate și Certificatele de participare a 135 de avocați ai Baroului de Avocați Bălți, concludente faptului că aceștia au fost instruiți cu privire la utilizarea Soluției informatice e-Dosar Judiciar.

Reiterăm că, Soluția informatică e-Dosar judiciar vine cu o serie de oportunități practice, cum ar fi formarea și administrarea dosarului electronic cu accesul părților la dosar, coordonarea electronica a agendei ședințelor de judecată de către participanții la proces, prezentarea probelor, citarea electronică a părților, etc și are drept scop eficientizarea actului de justiție, creșterea credibilității din partea societății și facilitarea accesului justițiabililor la instanțele de judecată, consolidând  astfel accesul la justiție, imparțialitatea și independența judecătorului, dar și echitatea și durata rezonabilă a procedurilor.