Eşti aici

Consolidarea cooperării dintre Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

27 Mai 2021 | 24

La 26 mai 2021, a avut loc întrevederea dintre Domnul Petru Vîrlan, Director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ), subdiviziune administrativă din subordinea Ministerului Justiției, reprezentanții Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupție, precum și ai Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică.

În cadrul întrevederii, Domnul Petru Vîrlan a reiterat deschiderea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești în vederea consolidării colaborării cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în partea ce ţine de Sistemele Informaţionale Judiciare, fiind o prioritate majoră pentru ambele instituţii.

La fel, în cadrul şedinţei discuţiile au fost axate pe posibilitatea consumării a unor categorii de date din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) de către ARBI, în limitele competențelor funcționale.

Totodată, a fost menţionat faptul că actualmente SIJ nu efectuează schimb/ consum/ furnizare de date în afara platformei de interoperabilitate  MConnect.

În acest context, conducerea AAIJ a menționat faptul că, la moment Sistemul informațional judiciar se află în proces de pilotare, etapă în care funcționalitățile sistemului sunt ajustate în mod sistematic şi interoperabilitatea SIJ cu Serviciul de acces la date, se va realiza odată cu crearea condițiilor tehnice în corespundere cu prevederile legale, cât şi reieșind din necesitățile și particularitățile de consum ale participanților la schimbul de date, principiile fundamentale ale schimbului de date și interoperabilității.  

Spre final, părțile de comun acord au stabilit planul de acțiuni şi principalele obiective care necesită a fi realizate în perioada imediat următoare, în vederea asigurării unei activități eficiente şi utile de viitor.

Amintim că, potrivit proiectului Planului de acțiuni al Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2021-2024, va fi asigurată extinderea deplină a interconectării sistemelor informaționale ale autorităților din sectorul justiției.