Eşti aici

Demararea misiunii de audit extern privind vulnerabilitatea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în procesul de repartizare aleatorie a dosarelor

21 Aprilie 2022 | 65

La 21 aprilie 2022  a fost demarată misiunea de audit extern privind „Evaluarea vulnerabilității Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor versiunea 5.0, pentru asigurarea eficienței și fără manipulări a distribuirii aleatorii a dosarelor

Astfel, prin misiunea de audit vor fi verificate activitățile ce țin de distribuirea automată - aleatorie a dosarelor în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor versiunea 5.0.

Activitățile de testare vor avea loc atât prin intermediul reprezentanților instituțiilor responsabile în cauză, cât și direct de către prestator.

Auditul se efectuează până la  25 iunie 2022, de către compania Omega Trust SRL, cu sediul la București.

Totodată menționăm că, cheltuielile privind misiunea de audit sunt asumate integral de către Oficiul Băncii Mondiale în Republica Moldova.

Reamintim că, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor este un instrument de automatizare implementat în instanțe pentru reducerea corupției și promovarea transparenței în sistemul judecătoresc, prin utilizarea datelor și gestionarea electronică a dosarelor, dar și monitorizarea standardelor de performanță, iar utilizarea acestuia a îmbunătățit considerabil calitatea actului de justiție.