Eşti aici

DEZMINȚIRE

31 Martie 2020 | 252

În vederea informării corecte şi obiective a opiniei publice Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești dezminte informaţia publicată inițial eronat pe portalul tender.gov.md și preluată de unele surse media în privința sumei contractului de achiziționare a serviciilor de menținere constantă a funcționalității Sistemului informațional judiciar (SIJ).

De fapt, suma contractului de achiziționare a serviciilor de menținere constantă a funcționalității Sistemului informațional judiciar constituie 5 milioane 494 mii lei.

Respectiv, informația difuzată de unele surse media cu textul ”Licitație de circa 55 milioane lei, cîștigată prin negociere fără publicare prealabilă” induce în eroare și trebuie rectificată.

De asemenea, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești precizează că serviciile de mentenanță și securitate a componentelor SIJ sunt achiziționate anual de la Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 593/2017 și Hotărîrii Guvernului nr. 794/2018, potrivit cărora STISC este deținătorul tehnic al Sistemului informational judiciar care, în temeiul contractului încheiat cu Agenția în calitate de posesor al sistemului, asigură administrarea tehnică a acestuia, inclusiv funcționalitatea.

Totodată, menționăm că serviciile nominalizate se achiziționează în scopul asigurării constante a bunei funcționări, a securității componentelor SIJ și, respectiv, pentru a evita perturbarea activității sistemului judecătoresc. Or, toate instanțele judecătorești utilizează SIJ în activitatea de zi cu zi, inclusiv și în perioada stării de urgență, declarată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020.