Eşti aici

Digitalizarea justiției în centrul dezbaterilor celei de-a 37-a reuniuni plenare a CEPEJ

09 Decembrie 2021 | 4

La 08 și 09 decembrie 2021, CEPEJ a organizat cea de-a 37-a reuniune plenară la Strasbourg și în format on-line. În ședință s-a discutat despre adoptarea unui plan de acțiune pentru următorii patru ani cu referire la „Digitalizarea pentru o justiție mai bună” care să vizeze reconcilierea eficienței noilor tehnologii și respectarea drepturilor fundamentale. Această cerință va ghida, de asemenea, deciziile privind urmărirea practică a Cartei etice europene privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și în mediul acestora.
  Deasemenea, s-a trecut în agendă discuțiile cu referire la orientările privind digitalizarea dosarelor judecătorești și digitalizarea instanțelor. Profesioniștii din justiție vor fi în centrul noilor orientări SATURN revizuite pentru gestionarea timpului judiciar, în care sunt avute în vedere mijloacele de care dispun pentru a reduce durata procedurilor. În final, adoptarea programului de activitate CEPEJ 2022-2023 va permite reînnoirea mandatului grupurilor de lucru CEPEJ privind evaluarea, calitatea, managementul timpului judiciar, ciberjustiția și inteligența artificială pentru următorii doi ani.