Eşti aici

Deplasări de serviciu

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2017

Nr. d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1 A 29- a reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției Strasbourg/ Franța, 28-30 iunie 2017 Ordin nr. 22-p, din 17 iunie 2017 -
2 Conferința internațională privind administrarea judecătorească, organizată de Asociația Internațională pentru Administrare Judiciară Arlington/Virginia/SUA, 8 -15 iulie 2017 Ordin 67-d din 7 iulie 2017 11 620,35
3 Vizită de studiu în scopul documentării proceselor de funcționare și utilizare a modulului E-Dosar, parte componentă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) din cadrul instanțelor judecătorești și procuraturilor din Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017   Ordin 89-d din 11.09.2017.pdf -
4 Vizita de studio organizată de Programul pentru Justiție Transparentă în Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017 Ordin. 26-p din 11.09.2017.pdf -
5 Masa rotundă organizată de Tiesu administracija Riga/ Letonia, 7-9 noiembrie 2017 Ordin nr. 30-p din 19 octombrie 2017 2 464,61
6 Lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova – România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană” București/România, 22-25 noiembrie 2017 Ordin nr. 137-d din 20 noiembrie 2017 7 136,16 -
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2018

Nr. d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1 Vizită de studiu în Estonia 10-16 martie 2018 Ordin nr. 17-d, 5 martie 2018 -
2 Conferința anuală a Autorităților Naționale de Statistică din Europa și Asia Centrală organizată de Oficiul Regional UNICEF Astana/Rep. Kazahstan, 1-5 octombrie 2018 Ordin nr. 17-p, 29 septembrie 2018 -
3 Reuniunea plenară a Comisiei Europene Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța 3-5 decembrie 2018 Ordin nr. 18-p, 29 noiembrie 2018 -
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2019

Nr. d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1 A 13-a Reuniune a corespondenților naționali ai CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 6-8 martie 2019 Ordin nr. 2-p, 20 februarie 2019 -
2 Vizită de studiu organizată pentru beneficiarii și personalul implicat în procesul de refomă a Sectorului Justiției la instituțiile similare din statele membre a UE Florența și Roma/ Italia în perioada 11- 18 mai 2019 Ordin 28-d, 3 mai 2019 -
3 A 32-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 12-14 iunie 2019 Ordin nr. 10-p, 3 iunie 2019 -
4 Seminar internațional pentru judecătorii din țările Asiei Centrale Republica Populară Chineză în perioada 6-21 august 2019 Ordin 50-d, 1 august 2019 3 332,98
5 Curs de instruire cu tematica “Auditing in IT environment”, organizat de Guvernul Indiei Noida/India, 9 septembrie - 5 octombrie 2019 Ordin nr. 13-p din 9 septembrie 2019 -
6 A 94-a Reuniune Plenară a CDCJ, organizată de Comitetul European privind Cooperarea în materie legislativă Strasbourg/Franța, 12-15 noiembrie 2019 Ordin nr. 16-p din 12 noiembrie 2019 -
7 A 33-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției precum și la cel de al 2-lea Forum Mondial al Executării Strasbourg/Franța, 3 – 6 decembrie 2019 Ordin nr. 18-p din 5 decembrie 2019 -