Portalul Național al Instanțelor

Portalul Național al Instanțelor:   http://www.instante.justice.md/

Portalul național al instanțelor de judecată (PNIJ), reprezintă un sistem complex, caracterizat printr-un punct unic de acces la informația despre activitatea tuturor instanțelor de judecată. Scopul acestuia este susținerea unui mediu informațional virtual și accesibil pentru asigurarea comunicării dintre cetățeni și instanțele de judecată.

Informația plasată pe PNIJ include lista instanțelor de judecată, care, fiind accesată, prezintă paginile web cu informația privind agenda ședințelor de judecată, hotărîrile instanței de judecată, citații în instanță, practica judiciară și alte informații relevante pentru justițiabili.

Pe PNIJ poate fi accesată informația din dosare, care este publicată în conformitate cu legislația.

1. HOTĂRÎREA Guvernului nr. 593 din 24.07.2017 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar.

   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371068

2. HOTĂRÎREA Guvernului nr. 794 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar.

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376971