You are here

Ședință de lucru on-line în scopul consolidării cooperării între instanțele judecătorești în aspecte organizatorice și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

15 June 2021 | 141

La 15 iunie 2021, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești  a organizat o ședință de lucru on-line cu șefii secretariatelor instanțelor judecătorești.

În debutul ședinței a fost discutat subiectul ce ține de modul de utilizare a  semnăturii electronice și aspectele ce vizează cadrul legal al întrebuințării acesteia la depunerea actelor în instanțele judecătorești. La fel, au fost discuții referitor la selectarea procentajului de repartizare aleatorie a cererilor/ dosarelor per judecător.
De asemenea, reprezentanții instanțelor au fost informați despre starea actuală de lucruri, funcționalitățile noi introduse și planurile de viitor în partea ce ține de extinderea pilotării aplicației e-Dosar judiciar, parte componentă a Sistemului informațional judiciar. În acest context, Agenția a consultat opinia participanților în cadrul ședinței în privința unor propuneri de completare a Codului de Procedură Civilă, în scopul evitării oricăror blocaje sau tergiversări la examinarea cererilor de chemare în judecată depuse prin intermediul aplicației e-Dosar judiciar.
Ulterior, s-a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluții ale procesului de raportare statistică electronică. Reprezentanții instanțelor au prezentat exemple de bune practici, dar și de lecții învățate, fiind per ansamblu mulțumiți vizavi de cursurile de instruire, rezultatele procedurii de verificare a rapoartelor statistice.
În încheierea ședinței, echipa Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a mulțumit tuturor pentru participare și a încurajat șefii secretariatelor la implicare activă a fiecărei instanțe. Astfel, Agenția a manifestat deschidere pentru discuții în grup, schimb de opinii, cooperare, în scopul uniformizării practicilor  și identificării celor mai bune soluții pentru problemele identificate sau raportate de instanțe.