You are here

Colecția de cărți a Bibliotecii Justiției

12 July 2021 | 70

Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti subdiviziune administrativă a Ministerul Justiției prezintă spre atenția celor care au îndrăgit lectura, dornici de aprofundarea cunoștințelor în domeniul juridic, Lista integrată a colecției de cărți a Bibliotecii Justiției.

Astfel, acest fond de cărți va permite consultarea și eficientizarea accesării informației privind existența unei cărți în cadrul bibliotecii, concomitent facilitând monitorizarea și actualizarea în mod instantaneu a colecției de cărți, în cazul completării acesteia cu lucrări noi.

Amintim că, la inițiativa conducerii Ministerului Justiției la 12 mai 2021 în incinta ministerului a fost creată Biblioteca Justiției, care conține o multitudine de cărți și publicații cu tematică juridică, lucrări valoroase care sunt păstrate cu mare atenție și grijă.

Prin urmare, a fost decis să se acorde posibilitate tuturor celor interesați de domeniul justiției de a se familiariza cu aceste publicații, creând în acest sens, un spațiu special amenajat pentru studiu și lectură – Biblioteca Justiției.

​Concomitent, Ministerul Justiției intenționează să dezvolte și să completeze Biblioteca Justiția, în acest sens toți cei care nutresc spiritul altruismului și nobleței sunt invitați să doneze cărți din domeniul juridic, întru a putea fi valorificate de către vizitatorii bibliotecii, iar cunoștințele care vor fi acumulate vor putea fi utilizate în dezvoltarea și consolidarea domeniului justiției din Republica Moldova.

Colecția de cărți a Bibliotecii Justiției poate fi accesată la link-ul următor: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=801&