You are here

Consolidarea colaborării dintre Agenţia de Administare a Instanţelor Judecătoreşti și Universitatea de Stat din Moldova

01 June 2021 | 101

Astăzi, 01 iunie 2021, Agenţia de Administare a Instanţelor Judecătoreşti şi Universitatea de Stat din Moldova au încheiat un acord de colaborare, exprimîndu-și intenția de intensificare a dialogului în vederea fortificării parteneriatului dintre ambele instituții.

Acordul de colaborae, semnat de către Domnul Serghei BRÎNZĂ, doctor habilitat în drept, profesor universitar, decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova și Domnul Petru VÎRLAN, Director adjunct al Agenţiei de Administare a Instanţelor Judecătoreşti, subdiviziune administrativă din subordinea Ministerului Justiției, stabilește cadrul general de colaborare, pe domeniile de interes reciproc.

Prin acest manifest de colaborare AAIJ își propune inițierea, organizarea și coordonarea proiectelor și activităților comune de instruire și informare, încurajarea publicațiilor și stagiilor de practică, organizarea de reuniuni științifico-practice, care cu certitudine vor contribui la creșterea performanțelor de organizare și funcționare a instanțelor de judecată.