You are here

Consultări privind propunerea pentru nou Program de țară de cooperare între UNICEF și Guvernul Republicii Moldova (2023 - 2027)

01 March 2022 | 38

La 01 martie 2022, a avut loc ședința privind consultarea propunerilor pentru noul Program de țară de cooperare între UNICEF și Guvernul Republicii Moldova (2023 - 2027).
La eveniment au participat reprezentanții de Țară UNICEF în Republica Moldova, reprezentanții Centrului European pentru Politici de Asistență Socială și Cercetare, colaboratori ai Ministerului Justiției și ai Ministerului Educației și Cercetării, cât și reprezentanții Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.
În debutul ședinței s-a făcut o retrospectivă a principalelor constatări provocări și recomandării cu referire la situația copiilor și adolescenților în Republica Moldova 2021.
Consecvent, s-a discutat despre capacitățile sistemului de asistență medicală primară, ale părinților și ale comunităților care sunt consolidate pentru a asigura continuitatea îngrijirii copiilor mici, inclusiv a celor expuși la riscuri pentru supraviețuirea și dezvoltarea lor.
De asemenea, a fost reiterat subiectul ce ține de sistemul de învățământ și capacitățile care necesită a fi îmbunătățite pentru a spori accesul echitabil al copiilor mici, băieți și fete, în special al celor mai vulnerabili, la oportunități de învățare timpurie, preșcolară și primară incluzivă și de calitate.
Totodată, s-au trecut în agenda discuțiile privind mecanismele și capacitățile consolidate, identificare și oferire în timp util a serviciilor de protecție a copiilor pentru a preveni separarea copiilor de familii și a asigura tuturor copiilor șansa de a crește într-un mediu familial afectuos.
La fel, au fost abordate subiecte ce țin de accesul la justiție a copiilor și adolescenților și de protecție împotriva violenței.
În încheierea ședinței s-au evaluat indicatorii și rezultatele propuse pentru Programul de țară 2023-2027.
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești susține UNICEF pentru ca fiecare copil să beneficieze de dreptul la protecție. În Republica Moldova, UNICEF consolidează sistemele naționale de protecție a copilului, în special în domeniile separării de familie, accesului la justiție și protecției împotriva violenței, abuzului și exploatării.