You are here

Ministerul Justiției și Consiliul Europei consolidează calitatea serviciilor judecătorești

20 May 2021 | 77

La 20 mai 2021, a avut loc cel de-al II-lea seminar în format de videoconferință în domeniul utilizării instrumentelor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) întru optimizarea procesului de luare a deciziilor cu privire la distribuirea resurselor în baza datelor referitoare la sarcina de lucru, eficiența și calitatea serviciilor judecătorești.
La eveniment au participat reprezentanții proiectului pentru consolidarea eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova, experții Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) din Italia, reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției, cât şi reprezentanții instanţelor judecătoreşti.
În debutul şedinţei, Directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Domnul Petru Vîrlan, a adus mulţumiri tuturor partenerilor pentru dedicare, implicare şi suport în dezvoltarea unui instrument facil și util în luarea deciziilor cu privire la distribuirea resurselor în baza datelor referitoare la sarcina de lucru, eficiența și calitatea serviciilor judecătorești.
În cadrul evenimentului s-a efectuat o analiză a datelor statistice pentru anul 2020 privind resursele umane și financiare ale instanțelor din Republica Moldova, raportate la volumul de dosare parvenite în instanțe în ansamblu.
Concomitent, au fost identificate abordările posibile pentru alocarea resurselor, făcându-se o analiză a scenariilor plauzibile, în scopul susținerii deciziilor ce țin de alocarea resurselor judiciare dintre instanțe.
La finele ședinței, de comun acord, s-a decis distribuirea responsabilităților şi rolurilor autorităților participante, planificându-se activități ce urmează a fi realizate în perioada imediată.