You are here

Prezentarea raportului final privind analiza reformei hărții judiciare

16 July 2021 | 187

Azi,16 iulie 2021, în sala de presă a Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc ședința grupului de lucru cu privire la revizuirea hărții judiciare, constituit prin Hotărârea CSM nr. 122/10 din 26 mai 2020.
Grupul de lucru are drept scop revizuirea hărții judiciare și aducerea în concordanță a circumscripțiilor procuraturilor cu circumscripțiile judecătoriilor.
Şedința a fost deschisă de către preşedintele grupului de lucru, membrul CSM Nina Cernat, consilierul la nivel înalt al UE, doamna Satu Seppanen, precum și liderul Proiectului ”Suport pentru prevenirea și lupta eficientă împotriva corupției în sectorul justiției”, domnul Eric Minnegheer.
Raportul privind analiza reformei hărții judiciare și a hărții procuraturii, a fost prezentat de către expertul juridic selectat de către proiectul finanțat de UE ”Suport pentru prevenirea și lupta eficientă împotriva corupției în sectorul justiției”, doamna Olesea Plotnic.
Raportul conține recomandări care pot fi implementate pe termen scurt și în special, recomandări pe termen lung, care implică acțiuni de înaintare a propunerilor de modificare a Legii nr.76/21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești și adoptarea unei legi similare cu privire la reorganizarea procuraturii.
La fel, membrii grupului de lucru au discutat interactiv și au făcut un schimb de opinii pe marginea raportului prezentat, precum și referitor la propunerile înaintate anterior de către unii membri ai grupului de lucru cu privire la identificarea celor mai bune soluții în vederea optimizării hărții judiciare și stabilirii prin lege a hărții procuraturii.
Spre final, membrii grupului de lucru au discutat despre posibilitatea implementării Raportului enunţat  la momentul actual sau pentru viitorul apropiat, de asemenea, și-au asumat responsabilitatea analizei Raportului cu oferirea unor recomandări viabile, după caz.
Toți participanții au manifestat deschidere de a contribui în continuare pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea organizării amplasării cât mai eficiente a instanțelor judecătorești și a organelor procuraturii, care să răspundă interesului public de acces la justiție, să asigure distribuirea echitabilă a sarcinilor între instanţele judecătoreşti, procuraturi, utilizarea eficientă a fondurilor publice, precum şi în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, procurorilor, iar în final să ducă la îmbunătățirea calității actului de justiție.
Reiterăm faptul că, funcţionarea eficientă a justiţiei este un element important al societăţii democratice, iar constituirea unui sistem judiciar independent este un indicator al devotamentului statului faţă de aspiraţiile integrării europene. Încă de la proclamarea independenţei şi adoptarea Constituţiei Republicii Moldova justiţia se află în vizorul factorilor de decizie, între timp realizându-se o serie de reforme structurale, instituţionale şi legislative.