You are here

Ședința de lucru privind sistemul de videoconferință în cadru Curții de Apel Chișinau

09 September 2021 | 56

La 09 septembrie 2021, conducerea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a organizat o ședință de lucru on-line cu Preşedintele Curţii de Apel Chişinău şi reprezentanţii Proiectului USAID "Instanțe Judecătorești Model" .
În ședință a fost discutat subiectul ce ține de starea actuală de lucruri, funcționalitățile noi introduse și planurile de viitor în partea ce ține de extinderea pilotării aplicației e-Dosar judiciar, parte componentă a Sistemului informațional judiciar.
În acest context, Agenția a consultat opinia participanților în privința unor propuneri de dezvoltare a noilor mecanisme, în scopul evitării oricăror blocaje sau tergiversări la examinării dosarelor.
Ulterior, s-a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluții ale procesului de desfăşurare a şedinţelor de judecată prin intermediul sistemului de videoconferinţă, fiind examinată posibilatea dotării a instanţei cu noi echipamente ale sistemului de videoconferinţă.
Agenția a manifestat deschidere pentru discuții în grup, schimb de opinii, cooperare, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru problemele identificate.