Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Ședința comitetului local de coordonare al Parteneriatului UE/COE pentru Buna Guvernare II 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic

Azi, 03 martie 2022, a avut loc ședința on-line a comitetului local de coordonare al Parteneriatul UE/COE în Republica Moldova pentru Buna Guvernare II 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic.
La eveniment au participat reprezentanții Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, angajați ai instanțelor de judecată, cât și reprezentanții Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.
În debutul ședinței delegația Uniunii Europene a comunicat stadiul de implementare a Programului PBG II și planul pentru 2022.
Ulterior, s-au făcut careva schimb de opinii asupra proiectelor ce țin de reforma judiciară:
– Proiectul național “Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova”;
– Proiectul național “Consolidarea capacităţilor actorilor din sectorul justiţiei pentru realizarea actului de justiţie în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”;
– Proiectul regional “Consolidarea profesiei de avocat în conformitate cu standardele europene”;
– Proiectul regional “Accesul femeilor la justiție: realizarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen”.
Consecvent, s-au făcut careva schimb de opinii asupra unui proiect ce ține de combaterea discriminării: “Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de ură și ale discursurilor de incitare la ură în țările Parteneriatului Estic”.
La fel, au fost discuții asupra proiectului ce ține de combaterea criminalității economice “Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a criminalității economice”
De asemenea, au fost trecute în revistă mecanismele de răspuns rapid vizavi de proiectele relatate, comunicare și vizibilitate, precum și integrarea aspectelor de gen.
În încheierea ședinței, a avut loc distribuirea responsabilităţilor şi rolurilor autorităţilor participante, planificîndu-se activitățile ce urmează a fi desfășurată în 2022.
În acest context, aducem mulțumiri echipei proiectului „Parteneriatul UE/COE pentru Buna Guvernare II 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic” pentru dedicare și suport în reforma justiției și dezvoltarea sistemului judecătoresc.

Articole Recente