Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Ședință de consiliere pentru colaboratorii instanțelor judecătorești cu privire la întocmirea Planului de acțiuni pentru anul 2022

Drept urmare a consilierii judecătoriilor Soroca și Căușeni în elaborarea și reglementarea Planului anual de acțiuni pentru anul 2022 de către Serviciului audit intern din cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) a fost organizată, azi, 18 februarie 2022 ședința de totalizare a procesului consiliat, cu tema: „Planificarea operațională/ anuală a activității și elaborare unui Plan anual – model de acțiuni al instanțelor judecătorești”.

Evenimentul organizat de AAIJ a avut loc on-line prin intermediul videoconferinței oferind posibilitatea participării șefilor de secretariat, contabililor, cât și președinților de instanțe.

Astfel, s-a făcut o trecere în revistă a celor mai importante obiective care urmează să le întâlnească un plan de acțiuni – model al instanțelor judecătorești, după cum urmează:

  1.  Asigurarea examinării tuturor dosarelor în mod eficient și în termenele stabilite de legislația în vigoare în vederea stabilirii corectitudinii aplicării legislației de specialitate;
  2. Perfecționarea funcționalității continue în cadrul instanței judecătorești a sistemului de control intern managerial;
  3. Evidenţa, documentarea, gestionarea eficientă în termeni legali a circuitului tuturor tipurilor de cereri, dosare, demersuri, materiale parvenite în judecătorii  și curțile;
  4. Organizarea eficientă și în termeni legali a procesului de interpretare în ședințele de judecată și traducere a hotărârilor judecătorești;
  5. Asigurarea în cadrul instanței judecătorești în termeni legali a unui sistem transparent și eficient în comunicare și informare cu justițiabilii, cetățenii, persoanele interesate și mass-media asupra problemelor de interes public;
  6. Asigurarea asistenței eficiente judecătorilor în procesul de înfăptuire a justiţiei de către grefieri și asistenți judiciari, în anul curent de gestiune;
  7. Asigurarea gestionării eficiente în anul curent de gestiune a resurselor umane din cadrul instanţei judecătoreşti, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
  8. Gestionarea eficientă şi corectă a tuturor resurselor financiare şi materiale ale instanţei judecătoreşti în anul bugetar 2022;
  9. Gestionarea eficientă şi asigurarea tehnico – materială a instanţei judecătoreşti în anul bugetar 2022;
  10. Promovarea integrității în cadrul entităților publice.

Concomitent, au fost discutați termenii de realizare a acțiunilor planificate, indicatorii de produs/ rezultat, identificarea responsabililor de realizarea acțiunilor planificate și documentele de referință.

La fel, s-au identificat și enumerat riscurile interne și externe în realizarea planului de acțiuni.

În încheierea ședinței, echipa Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a mulțumit tuturor pentru participare activă și a făcut un apel către șefii secretariatelor de a propune modul de organizare în viitor a ședințelor de lucru, încurajând implicarea a fiecărei instanțe, manifestând deschidere pentru discuții în grup, schimb de opinii, cooperare, în scopul uniformizării practicilor  și identificării celor mai bune soluții pentru problemele identificate sau raportate de instanțe.

Relatăm că, Planul de acțiuni al Judecătoriei/ Curții de Apel pentru anul 2022 este elaborat în vederea contribuirii la înfăptuirea/ realizarea actului de justiție. Temei pentru elaborarea Planului de acțiuni a constituit art. 14, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 229/2010 cu privire la controlul financiar public intern, conform căruia, sistemul de control intern managerial se organizează prin stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi elaborarea planurilor anuale/ strategice.

Totodată, Planul de acţiuni trebuie să reflecte obiective clare în legătură cu ceea ce urmează să realizeze instanța judecătorească.

La fel, Planul de acţiuni ghidează activitatea grefei și a serviciului administrative din instanța judecătorească în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, creșterii și dezvoltării competențelor capitalului uman, prestării serviciilor publice de calitate, organizării, monitorizării și controlului lucrărilor automatizate și manuale de evidența și documentare procesuală, asigurării managementului eficient al finanțelor publice, generalizării, sistematizării și monitorizării practicii judiciare în materie civilă, comercială și insolvabilitate, de contencios administrativ, instrucție și contravențională, penală, asigurării activității organizatorice a instanţei judecătoreşti, asigurării suportului informațional personalului instanței judecătorești, pentru realizarea lucrărilor de evidenţă şi documentare procesuală prin intermediul tehnicilor de calcul şi a Sistemului informațional judiciar.

Articole Recente