Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Ședință de lucru on-line în scopul consolidării cooperării între instanțele judecătorești în aspecte organizatorice și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

La 26 iunie  2020, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești  a organizat o ședință de lucru on-line cu șefii secretariatelor instanțelor judecătorești.

În debutul ședinței a fost prezentată varianta actualizată a proiectului  Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului justiţiei pentru anii 2020–2023, fiind puse în discuție acțiunile propuse în proiect care țin nemijlocit de domeniul de activitate al Agenției, dar și de activitatea organizatorică a instanțelor judecătorești. Reprezentanții instanțelor au fost încurajați să prezinte propuneri sau obiecții în privința acțiunilor din proiect.

Ulterior, s-a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluții ale procesului de pilotare și pregătire a trecerii la raportarea statistică electronică. Reprezentanții instanțelor-pilot au prezentat exemple de bune practici, dar și de lecții învățate, fiind per ansamblu mulțumiți vizavi de cursurile de instruire, rezultatele procedurii de verificare a rapoartelor statistice și determinați, încurajînd și celelalte instanțe de a realiza trecerea la raportarea statistică electronică și a renunța la evidența statistică pe suport de hîrtie.

De asemenea, reprezentanții instanțelor au fost informați despre starea actuală de lucruri, funcționalitățile noi introduse și planurile de viitor în partea ce ține de extinderea pilotării aplicației e-Dosar judiciar, parte componentă a Sistemului informațional judiciar. În acest context, Agenția a consultat opinia participanților în cadrul ședinței în privința unor propuneri de completare a Codului de Procedură Civilă, în scopul evitării oricăror blocaje sau tergiversări la examinarea cererilor de chemare în judecată depuse prin intermediul aplicației e-Dosar judiciar.

Un alt subiect de discuții propus a fost proiectul raportului de audit în rezultatul misiunii de audit realizate de către Agenție în toate curțile de apel și judecătoriile cu tematica ”Evaluarea funcționalității procesului de comunicare oficială a instanțelor judecătorești și curților de apel prin prisma serviciului de poștă electronică oficială și paginii web”.  În acest sens, au fost prezentate cîteva recomandări generale, instanțele fiind invitate să exercite dreptul la replică.

În încheierea ședinței, echipa Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a mulțumit tuturor pentru participare și a făcut un apel către șefii secretariatelor de a propune modul de organizare în viitor a ședințelor de lucru, încurajînd implicarea activă a fiecărei instanțe, manifestînd deschidere pentru discuții în grup, schimb de opinii, cooperare, în scopul uniformizării practicilor  și identificării celor mai bune soluții pentru problemele identificate sau raportate de instanțe.

 

Articole Recente